שינוי בהוראות בניה, ריינה

תוכנית 6/ מע/ מק/ 5249/ 61

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות בניה, ריינה
מספר: 6/ מע/ מק/ 5249/ 61
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות בניה

עיקרי ההוראות:
- שינוי בקו בנין קדמי וצידי
- שינוי והגדלת גובה המבנה.
- הגדלת מס' הקומות
- קביעת מס' יחידות דיור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17528חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5248כפר דבוריאשינוי
תוכניתג/ 8080שנוי יעוד למגורים, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/08/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201201127/09/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101028/08/2011