שינוי בהוראות בנייה ואיחוד וחלוקה בהסכמה - רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 8156/ 68

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות בנייה ואיחוד וחלוקה בהסכמה - רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 8156/ 68
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות בנייה, איחוד וחלוקה בהסכמה.

עיקרי ההוראות:
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
הקטנת קווי בניין לפי קו אדום בתשריט.
שינוי בגודל מגרש מינמלי: 470 במקום 500 ליחדת דיור אחת.
542 במקום 600 לשתי יחידות דיור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11181חלק44-4597
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6659שנוי יעודים שונים -רמת ישיכפיפות
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות18/10/2012תאריך פרסום: 18/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6483. עמוד: 302. שנה עברית: התשעג .