שינוי בהוראות בנייה - מבוא העמקים

תוכנית 4/ מע/ מק/ 9607/ 57

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות בנייה - מבוא העמקים
מספר: 4/ מע/ מק/ 9607/ 57
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות בנייה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קווי בניין קדמי לגשר מ-4 מ' לאפס.
2. שינוי בהוראות בינוי - התרת קומה מסחרית במפלס הדרך.
3. ניוד אחוזי בנייה ללא שינוי סה"כ אחוז בנייה.
4. שינוי תכסית קרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16876חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות20/11/2012תאריך פרסום: 20/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6500. עמוד: 1037. שנה עברית: התשעג .