שינוי בהוראות דבר עיצוב אדריכלי - עילוט

תוכנית 3/ מע/ מק/ 8803/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות דבר עיצוב אדריכלי - עילוט
מספר: 3/ מע/ מק/ 8803/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות בדבר עיצוב אדריכלי.

עיקרי ההוראות:
שינוי חובת חיפוי בחומר קשיח של כל חזיתות המבנה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17485חלק38, 41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8803שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה ,תחנת תדלוק ושרותי דרך -עילוט.שינוי
תוכניתג/ 13557הוספת מגרשי תעשיה על חשבון שטחים פתוחיםשינוי
תוכנית3/ מע/ מק/ 8803/ 11שינוי תכנית בינוי, עילוטשינוי
תוכניתג/ 14726הרחבה נקודתית למסחר ותעשיה, עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2012תאריך פרסום: 30/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6423. עמוד: 4345. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200727/06/2012