שינוי בהוראות ובזכויות בניה

תוכנית ג/ 13623

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות ובזכויות בניה
מספר: ג/ 13623
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמת מרווחי בניה לפי הקיים פועל
הגדלת אחוזי בניה
שינוי אחוזי הבניה.
שינוי מרווחי בנין.
הוספת מקומות חניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11181חלק22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6659שנוי יעודים שונים -רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות08/11/2006תאריך פרסום: 08/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5593. עמוד: 463. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/10/2006
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2003תאריך פרסום: 04/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5222. עמוד: 4031. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים15/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה05/03/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/12/2002
קבלת תכנית09/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601405/07/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים34530/09/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200300705/03/2003