שינוי בהוראות וזכויות בניה והתוית גישה-ריינה:

תוכנית ג/ 13963

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות וזכויות בניה והתוית גישה-ריינה:
מספר: ג/ 13963
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות וזכויות בניה למתן לגיטימציה לבניה קיימת
שינוי יעוד משצ"פ, תעשיה, חקלאי ואזור משולב מלאכה ומסחר לדרך
שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור משולב מלאכה ומסחר משרדים ותעשית הי-טק ואזור מסחרי
שינוי באחוזי בניה לפי טבלת זכויות
שינוי בקווי בנין לפי תשריט
חלוקת הקרקע לשני מגרשים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16577חלק4-5, 10
17510חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6889התווית דרך גישה- נצרתשינוי
תוכניתג/ 8727שנוי יעוד מחקלאי לתעשיה ומסחר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/03/2005תאריך פרסום: 03/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5375. עמוד: 1910. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים16/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/01/2005
פרסום להפקדה ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 828. שנה עברית: התשסה .
החלטה בדיון באישור תכנית06/09/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה14/01/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף27/05/2003
קבלת תכנית21/05/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200402706/09/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים42521/07/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400114/01/2004