שינוי בהוראות וזכויות בניה ושינוי יעוד ממגורים למגורים ומסחר, סכנין

תוכנית ג/ 20362

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בהוראות וזכויות בניה ושינוי יעוד ממגורים למגורים ומסחר, סכנין
מספר: ג/ 20362
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי הבניה מס' הקומות תכסית הבניה וגובה הבנין

עיקרי ההוראות:
הגדלת אחוזי הבניה ל - 265% במקום 150%
הגדלת תכסית הבניה ל - 45% במקום 42%
הגדלת מס' הקומות ל - 6 קומות במקום 4 קומות
הגדלת גובה הבניין ל 17.5 מ' במקום 15 מ'
שינוי יעוד ממגורים למגורים ומסחר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19271חלק20, 40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9623שכונת הוואדי,סכנין צפון.שינוי
תוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/11/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/09/2012
קבלת תכנית06/06/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201202219/11/2012