שינוי בהוראות וזכויות בניה לצורך הוספת קומת חניה, ריינה

תוכנית ג/ 19401

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בהוראות וזכויות בניה לצורך הוספת קומת חניה, ריינה
מספר: ג/ 19401
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות וזכויות בניה

עיקרי ההוראות:
תוספת אחוזי בניה לשרות לקומת חניה תת קרקעית
תוספת קומה לחניה תת קרקעית
הגדלת הגובה המותר לבניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17510חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6028מלאכה ותעשיהשינוי
תוכניתג/ 13458הרחבת שטח לתעשיה והסדרת מערכת דרכיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 717. שנה עברית: התשעג .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/10/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/09/2012
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/2012
פרסום להפקדה בעיתונים25/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2011. עיתון: עיתון יומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/11/2011
פרסום להפקדה ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 421. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/09/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/09/2011
החלטה בדיון בהפקדה01/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/03/2011
קבלת תכנית08/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200913/06/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים130910/11/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201100801/06/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה