שינוי בהוראות וזכויות בניה משהד

תוכנית ג/ 19693

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בהוראות וזכויות בניה משהד
מספר: ג/ 19693
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות וזכויות בניה (תוספת קומה לחניה)

עיקרי ההוראות:
תוספת קומה לחניה
הגדלת מספר קומות (5 במקום 4)
הגדלת גובה בנין (18.5 מ' במקום 12 מ')
תוספת אחוזי שירות (66% במקום 24%)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17468חלק47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/09/2011
קבלת תכנית19/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200128/12/2011