שינוי בהוראות וזכויות בניה - לגיטימציה

תוכנית ג/ 13696

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות וזכויות בניה - לגיטימציה
מספר: ג/ 13696
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות בניה למתן לגיטימציה לבניה
שינוי באחוזי בניה ושינוי בקווי בנין
שינוי יעוד מאזור מגורים מסחרי מעורב לאזור מגורים מיוחד

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17469חלק36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/03/2005תאריך פרסום: 03/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5375. עמוד: 1916. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים16/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/01/2005
החלטה בדיון באישור תכנית06/01/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה ברשומות12/08/2004תאריך פרסום: 12/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5321. עמוד: 3684. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2004. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה19/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/01/2003
קבלת תכנית30/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200403729/12/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים43024/08/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200300819/05/2003