שינוי בהוראות וזכויות בניה - רמת ישי

תוכנית ג/ 14368

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות וזכויות בניה - רמת ישי
מספר: ג/ 14368
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי אחוזי בניה למתן לגיטימציה למרתף קיים.
ב. תוספת קומות מרתף מעבר ל - 2 קומות קיימות
ג. הגדלת שטח למגורים לפי טבלה.
ד. תוספת קומת מרתף לפי טבלה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11183חלק50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/03/2007תאריך פרסום: 29/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5647. עמוד: 2217. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים02/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2007. עיתון: אל-סינארה.
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות15/11/2005תאריך פרסום: 15/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5456. עמוד: 365. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים11/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2005. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/09/2005
החלטה בדיון בהפקדה07/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/12/2003
קבלת תכנית07/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601813/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים57028/11/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200401607/07/2004