שינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע

תוכנית גנ/ 17042

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע
מספר: גנ/ 17042
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי בהוראות וזכויות בנייה למתן לגיטימציה לבניה קיימת .

עיקרי הוראות התכנית :
הגדלת אחוזי בניה מותרים ל- 300% .
שינוי בקווי בניין כפי שקבוע בתשריט המצורף .
שינוי בגובה מקסימלי כפי שקבוע בנספח בינוי מצורף .
שינוי מס' קומות מקסימלי ל 7 קומות .
הגדלת התכסית המותרת .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16876חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/07/2007
קבלת תכנית27/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201000914/06/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200701724/09/2007