שינוי בהוראות וזכויות בניה, יקנעם עילית

תוכנית גנ/ 18163

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות וזכויות בניה, יקנעם עילית
מספר: גנ/ 18163
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות וזכויות בניה

עיקרי ההוראות:
שינוי קווי בנין הגדלת גובה ותכסית, הגדלת מס' הקומות מעל פני הקרקע והגדלת זכויות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיקנעם עיליתיקנעם עיליתיקנעם עילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12568חלק106200
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2011תאריך פרסום: 31/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6288. עמוד: 6277. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים05/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט18/07/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/07/2011
החלטה בדיון באישור תכנית26/01/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 961. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים08/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2010. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/09/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/09/2010
החלטה בדיון בהפקדה01/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/06/2009
קבלת תכנית19/04/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה