שינוי בהוראות וזכויות בניה, נצרת

תוכנית ג/ 19298

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בהוראות וזכויות בניה, נצרת
מספר: ג/ 19298
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות וזכויות בניה

עיקרי ההוראות:
הגדלת אחוזי בניה
תוספת קומה
קביעת קווי בנין

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16504חלק40208, 211
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9000שינוי לתקנון תכנית מתאר מקומית 42 / 365 / PT, נצרת.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2012תאריך פרסום: 23/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6486. עמוד: 478. שנה עברית: התשעג .
פרסום לאישור בעיתונים28/09/2012תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2012. עיתון: אל-סינארה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/09/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/08/2012
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/2012
לא הוגשו התנגדויות03/04/2012
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2012תאריך פרסום: 13/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6390. עמוד: 3073. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2012
פרסום להפקדה בעיתונים03/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה08/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/02/2011
קבלת תכנית14/12/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה