שינוי בהוראות וזכויות בניה, ריינה

תוכנית גנ/ 17221

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות וזכויות בניה, ריינה
מספר: גנ/ 17221
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות וזכויות בניה .

עיקרי ההוראות:
הגדלת שטחי שרות, שטח עקרי, תכסית
שינוי בהוראות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17514חלק51-526, 44, 46, 49-50, 54-57, 60
17520חלק1-19, 5121-23, 25-26, 53-54
17521חלק7-104-5, 12-18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7963שנוי יעוד למגורים, ריינהשינוי
תוכניתג/ 7351שינוי יעוד למגורים -ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/02/2009תאריך פרסום: 05/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5913. עמוד: 2295. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים23/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/12/2008
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3648. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/10/2007
קבלת תכנית09/08/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה