שינוי בהוראות וזכויות בניה-יפיע:

תוכנית ג/ 14173

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות וזכויות בניה-יפיע:
מספר: ג/ 14173
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות וזכויות בניה למתן גיטימציה לבניה קיימת
שינוי באחוזי בניה
שינוי בקווי בנין לפי תשריט
שינוי במס' קומות וגובה בנין
שינוי יעוד מאזור מגורים א' למגורים ג

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16876חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/08/2004תאריך פרסום: 01/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5318. עמוד: 3549. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים09/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2004. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/06/2004
החלטה בדיון באישור תכנית28/04/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות09/03/2004תאריך פרסום: 09/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5280. עמוד: 2254. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים20/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2004. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה03/12/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/08/2003
קבלת תכנית13/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200401028/04/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים39030/03/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400603/12/2003