שינוי בהוראות וזכויות בניה-כפר כנא

תוכנית ג/ 14308

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות וזכויות בניה-כפר כנא
מספר: ג/ 14308
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי קוי בנין עפ"י קיים (הקלה בקו בנין מדרך ראשית מס' 77)
ב.שינוי באחוזי בניה - תוספת 10% בשטח עיקרי + 2% בשטחי שירות

עיקרי התכנית: 1. שינוי קו בנין צדדי לפי מצב קיים וסימון במפת מדידה.
2. שינוי קו בנין קדמי ואחורי לפי מצב קיים וסימון במפת מדידה והקלה מדרך ראשית מס' 77 מ - 50 מ' ל-45 מ' מהציר.
3. הוספת 10% שטחי בניה לשטח עיקרי+ 2% בשטחי שרות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17384חלק45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10612שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למתקנים הנדסייםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/07/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית30/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה02/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/11/2003
קבלת תכנית12/11/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200402130/12/2004