שינוי בהוראות וזכויות בניה-ריינה

תוכנית ג/ 14363

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות וזכויות בניה-ריינה
מספר: ג/ 14363
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות וזכויות בניה בנייה למתן לגיטימציה לבניה קיימת.

עיקרי הוראות התכנית:

שינוי באחוזי הבניה.
שינוי בקווי בנין מאושרים לפי קו אדום מקווקו בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17511חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5507אדמות ריינהשינוי
תוכניתג/ 8172שנוי במערכת הדרכים, שינוי למתאר, ריינה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה07/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/12/2003
קבלת תכנית07/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200401607/07/2004