שינוי בהוראות וזכויות בניה

תוכנית ג/ 13252

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות וזכויות בניה
מספר: ג/ 13252
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות בניה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד ממגורים מסחרי מעורב למגורים מיוחד.
שינוי בקוי בנין לפי קו אדום מקווקו בתשריט.
הגדלת אחוזי בניה למתן ליגיטימציה לבניה קיימת.
הגדלת תכסית קרקע עפ"י הקיים בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק5, 38, 41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/09/2005תאריך פרסום: 29/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5442. עמוד: 4359. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים09/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/08/2005
החלטה בדיון באישור תכנית25/07/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות18/05/2005תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5397. עמוד: 2688. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים15/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2005. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2005. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה28/05/2003
קבלת תכנית25/06/2002