שינוי בהוראות וזכויות בניה

תוכנית ג/ 13452

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות וזכויות בניה
מספר: ג/ 13452
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות בניה למתן לגיטימציה לבניה קיימת
שינוי בקווי בנין לפי קו אדום מקוקו בתשריט, הגדלת אחוזי בניה מס' קומות וגובה בנין והוספת שימוש נוסף פעוטון וגן ילדים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיקנעם עיליתיקנעם עיליתיקנעם עילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11083חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3783בנה ביתך ברמת יוקנעםשינוי
תוכניתג/ 10272יוקנעם - שכונה דרומית, שינוי למתאר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים06/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות20/10/2003תאריך פרסום: 20/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5231. עמוד: 133. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון בהתנגדויות25/08/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/02/2003
פרסום להפקדה ברשומות13/02/2003תאריך פרסום: 13/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5159. עמוד: 1521. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים31/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2003. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה06/11/2002
קבלת תכנית13/10/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית