שינוי בהוראות וזכויות בניה

תוכנית ק/ 3526/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בהוראות וזכויות בניה
מספר: ק/ 3526/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות וזכויות הבניה.

עיקרי ההוראות:
קביעת קוי בניין ואחוזי בניה למבנים הקיימים בהתאם למצב הקיים.
קביעת שלוש קומות במקום שתי קומות מעל לקומת עמודים, וארבע יחידות דיור במקום שתי יחידות דיור.
קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר בראכפר ברא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8889חלק1982
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/03/2011
קבלת תכנית09/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201101206/06/2011