שינוי בהוראות וייעודי קרקע, זרזיר

תוכנית ג/ 18265

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות וייעודי קרקע, זרזיר
מספר: ג/ 18265
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית שמכוחה להוציא היתרי בניה כחוק

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד של קרקע חקלאית לאיזור מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםזרזירזרזיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17949חלק61, 63-64, 184
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4551שנוי אחוזי בניה בתקנון שנוי ל1707- , זרזיר.שינוי
תוכניתג/ 1707עיירת הבדואים קישוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/10/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/07/2009
קבלת תכנית31/05/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201000118/01/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200901326/10/2009