שינוי בהוראות ומגבלות בניה - עין מאהל

תוכנית 7/ מע/ מק/ 7609/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות ומגבלות בניה - עין מאהל
מספר: 7/ מע/ מק/ 7609/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות בניה.

עיקרי ההוראות:
הקטנת קו בנין צפוני ומזרחי ודרומי לפי תשריט.
שינוי בגובה בניין.
התווית זיקת הנאה למעבר.
העברת זכויות בנייה מעיקרי לשרות מבלי לחרוג מסה"כ אחוזי בנייה מותרים.
הגדלת מס' קומות מותר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעין מאה'ל
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7609תכנית מתאר, עין מאהלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות11/12/2011תאריך פרסום: 11/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6338. עמוד: 1241. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101501/01/2012