שינוי בהוראות וצפיפות בניה, רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 8156/ 45

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות וצפיפות בניה, רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 8156/ 45
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות הבניה לגבי קווי בניה, תכסית, מספר יח"ד וגודל מגרש מינימלי.

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי מרווחי הבניה האחורי והצידי, הגדלת תכסית , הקטנת גודל מגרש מינימלי, הגדלת מספר יח"ד למגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק38
12355חלק42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/2008תאריך פרסום: 30/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5825. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר09/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800109/01/2008