שינוי בהוראות ותכליות לאזור תעשיה:

תוכנית ג/ 13939

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות ותכליות לאזור תעשיה:
מספר: ג/ 13939
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת שימושי קרקע מסחריים באזור תעשיה ריינה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17510חלק10, 17-19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6028מלאכה ותעשיהשינוי
תוכניתג/ 8727שנוי יעוד מחקלאי לתעשיה ומסחר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/05/2003
קבלת תכנית19/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400114/01/2004