שינוי בהוראות תכנית מתאר - נצרת

תוכנית ג/ 18951

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בהוראות תכנית מתאר - נצרת
מספר: ג/ 18951
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות סעיף 6.2.2 בתכנית ג/ 11810 בדבר אישור תוכניות מפורטות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16501כל הגוש
16502כל הגוש
16503כל הגוש
16504כל הגוש
16505כל הגוש
16506כל הגוש
16507כל הגוש
16508כל הגוש
16509כל הגוש
16510כל הגוש
16511כל הגוש
16512כל הגוש
16513כל הגוש
16514כל הגוש
16515כל הגוש
16516כל הגוש
16517כל הגוש
16518כל הגוש
16519כל הגוש
16520כל הגוש
16521כל הגוש
16522כל הגוש
16523כל הגוש
16524כל הגוש
16525כל הגוש
16526כל הגוש
16527כל הגוש
16528כל הגוש
16529כל הגוש
16530כל הגוש
16531כל הגוש
16532כל הגוש
16533כל הגוש
16534כל הגוש
16535חלק
16536חלק
16538כל הגוש
16539חלק
16540כל הגוש
16541חלק
16542חלק
16543כל הגוש
16544כל הגוש
16545כל הגוש
16556חלק
16557חלק
16558חלק
16560חלק
16561כל הגוש
16562חלק
16563כל הגוש
16564כל הגוש
16565חלק
16566כל הגוש
16567כל הגוש
16568כל הגוש
16569כל הגוש
16570כל הגוש
16571כל הגוש
16575כל הגוש
16576כל הגוש
16577כל הגוש
16578כל הגוש
16579כל הגוש
16580כל הגוש
16581כל הגוש
16582כל הגוש
16583כל הגוש
16825חלק
17297חלק
17507חלק
17510חלק
17511חלק
17512חלק
17609חלק
17610כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11810תכנית מתאר נצרתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 954. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים04/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/10/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/09/2011
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות16/12/2010תאריך פרסום: 16/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6173. עמוד: 1514. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים05/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/11/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/10/2010
החלטה בדיון בהפקדה09/08/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/07/2010
קבלת תכנית28/06/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה