שינוי בהוראות תשתית חשמל, מעלה גלבוע

תוכנית עמק/ מק/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות תשתית חשמל, מעלה גלבוע
מספר: עמק/ מק/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי בהוראות תשתית החשמל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותמעלה גלבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20880חלק25-31, 3324, 32, 34
20881חלק3633-34, 37, 39, 42
20882חלק21-22, 24
20936חלק1-811, 16-17
20937חלק16-17, 20, 279, 14-15, 18-19, 24-25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4636קיבוץ מעלה הגלבועשינוי
תוכניתג/ 9825מעלה גלבוע - הרחבת ישוב.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/01/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה28/08/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/12/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר12/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות28/10/2010תאריך פרסום: 28/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6153. עמוד: 840. שנה עברית: התשעא .