שינוי בהוראות, זכויות בניה ותכליות:

תוכנית ג/ 13900

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות, זכויות בניה ותכליות:
מספר: ג/ 13900
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי יעוד ממגורים א/2 למגורים מסחרי מעוקב ושינוי בהוראות בניה.

עיקרי התכנית:
שינוי בקווי בניה.
שינוי באחוזי בניה ותכסית קרקע.
איחוד שני מגרשים למגרש אחד בהסכמה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק8, 15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/2006תאריך פרסום: 12/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5480. עמוד: 1222. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים18/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/12/2005
החלטה בדיון באישור תכנית21/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2005תאריך פרסום: 24/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5419. עמוד: 3545. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה בעיתונים10/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/05/2005
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/04/2003
קבלת תכנית27/03/2003