שינוי בהוראת בנייה

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 062/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: שינוי בהוראת בנייה
מספר: 062/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראת בנייה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11182חלק29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/06/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200808202/06/2009