שינוי בהורואת וזכויות בניה , יפיע

תוכנית גנ/ 16994

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהורואת וזכויות בניה , יפיע
מספר: גנ/ 16994
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות בניה .

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים א' 1 למגורים ג' .
הגדלת אחוזי בניה
שינוי במס' קומות מותר ובמספר יח"ד .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16874חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12251שכונת מגורים ביפיעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/2009תאריך פרסום: 24/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5955. עמוד: 4024. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים24/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2008
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2008תאריך פרסום: 31/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5836. עמוד: 4209. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים18/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/06/2007
קבלת תכנית22/04/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200900228/01/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים93630/08/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200701724/09/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה