שינוי בהורואת וזכויות בניה , רמת ישי

תוכנית גנ/ 17129

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהורואת וזכויות בניה , רמת ישי
מספר: גנ/ 17129
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי בהוראות וזכויות בניה .

עיקרי הוראות התכנית :
הגדלת אחוזי בניה
הגדלת מס' קומות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק3279, 100
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 174הדר ישי - בנה ביתך.שינוי
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
תוכניתג/ 10891חנויות מקורות, שינוי למתאר, רמת ישיכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/02/2009תאריך פרסום: 05/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5913. עמוד: 2294. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים30/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3648. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים06/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/07/2007
קבלת תכנית08/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה