שינוי בהנחיות בניה "טורים" שכונת הדקל

תוכנית 2/ 03/ 135/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה "טורים" שכונת הדקל
מספר: 2/ 03/ 135/ 42
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בזכויות בניה במגרשים המיועדים לאזור
מגורים א' מיוחד ולשטח לבנייני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
"טורים שכונת הדקל"

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40011חלק34-38, 53-54, 171-209, 216-221, 604-605, 610-611, 729-739, 780-788, 790-793, 795, 807-808, 910-912796
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/01/1995תאריך פרסום: 19/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4277. עמוד: 1634. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים16/01/1995תאריך פרסום בעיתון: 16/01/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית09/08/1993
החלטה בדיון בהתנגדויות09/08/1993
פרסום להפקדה ברשומות18/03/1993תאריך פרסום: 18/03/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4092. עמוד: 1973. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים08/02/1993תאריך פרסום בעיתון: 08/02/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/01/1993
החלטה בדיון בהפקדה09/11/1992
קבלת תכנית08/03/1992