שינוי בהנחיות בניה אזור תעשיה נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 142

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה אזור תעשיה נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 142
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות הבניה במגרש מס' 230 ושינוי בהנחיות ומגבלות הבניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
אזור התעשיה ושוק המושבים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576חלק8-9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 90שינוי מאזור תעשיה לאזור מסחר - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות09/06/2002תאריך פרסום: 09/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5082. עמוד: 2652. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/04/2002
החלטה בדיון באישור תכנית31/12/2001
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/11/2001
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2001תאריך פרסום: 01/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5028. עמוד: 308. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים18/10/2001תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/09/2001
החלטה בדיון בהפקדה12/03/2001
קבלת תכנית12/05/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים19628/04/2002