שינוי בהנחיות בניה בית מס' 1 / 414 - אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה בית מס' 1 / 414 - אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 52
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת זכויות בניה במגרש מס' 210 על פי התקנות החדשות
לחישובי שטחים בחוק התכנון והבניה התשנ"ב 1992.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתגשרון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40011חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 5/ אבניני ציבורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/08/2001תאריך פרסום: 23/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5013. עמוד: 3857. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים19/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/07/2001
החלטה בדיון באישור תכנית25/06/2001
פרסום להפקדה ברשומות09/05/2001תאריך פרסום: 09/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4985. עמוד: 2661. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים29/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/03/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/03/2001
החלטה בדיון בהפקדה12/03/2001
קבלת תכנית17/11/1998