שינוי בהנחיות בניה במגרש 2068

תוכנית 22/ 03/ 102/ 120

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה במגרש 2068
מספר: 22/ 03/ 102/ 120
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי בגודל מגרש מינימלי מ- 600 מ"ר ל- 290 מ"ר
ב. שינוי ממגרש דו משפחתי למגרש דו משפחתי
וחד משפחתי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39572חלק2068
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/07/1991תאריך פרסום בעיתון: 07/07/1991.
פרסום לאישור ברשומות04/07/1991תאריך פרסום: 04/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3898. עמוד: 3008. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית17/06/1991
פרסום להפקדה ברשומות28/03/1991תאריך פרסום: 28/03/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3861. עמוד: 1999. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/1991תאריך פרסום בעיתון: 13/01/1991.
החלטה בדיון בהפקדה24/12/1990
קבלת תכנית05/07/1990