שינוי בהנחיות בניה במגרש 351

תוכנית 22/ 03/ 102/ 123

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה במגרש 351
מספר: 22/ 03/ 102/ 123
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי אחוזי הבניה המותרים מ- %40 ל- %60
בבנית קוטג' ול- %50 בקומה אחת.
ב. שינוי קו בנין אחורי מ- 6מ' ל- 3מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
מגרש 1-2 / 351

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/07/1991תאריך פרסום: 04/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3898. עמוד: 3008. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים27/06/1991תאריך פרסום בעיתון: 27/06/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית17/06/1991
החלטה בדיון בהפקדה29/04/1991
פרסום להפקדה ברשומות07/03/1991תאריך פרסום: 07/03/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3854. עמוד: 1782. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים07/02/1991תאריך פרסום בעיתון: 07/02/1991.
קבלת תכנית28/01/1990