שינוי בהנחיות בניה במגרש 39 עומר

תוכנית 14/ 02/ 100/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בהנחיות בניה במגרש 39 עומר
מספר: 14/ 02/ 100/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין קדמי בחזית מערבית לאורך מבנה קיים 2.00מ' במקום 5.00מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
רחוב רותם 39

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38568חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/04/1991תאריך פרסום בעיתון: 24/04/1991.
פרסום לאישור ברשומות19/04/1991תאריך פרסום: 19/04/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3686. עמוד: 2234. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית11/03/1991
פרסום להפקדה ברשומות20/12/1990תאריך פרסום: 20/12/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3826. עמוד: 834. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים18/12/1990תאריך פרסום בעיתון: 18/12/1990.
החלטה בדיון בהפקדה26/11/1990
קבלת תכנית02/07/1990