שינוי בהנחיות בניה העיר העתיקה

תוכנית 5/ 02/ 101/ 39/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בהנחיות בניה העיר העתיקה
מספר: 5/ 02/ 101/ 39/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים במגבלות בניה בקווי בנין ובאחוזי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
רחוב יסקי פינת אסף שמחוני
מגרש מס' 23

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
48035חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים25/02/1993תאריך פרסום בעיתון: 25/02/1993.
פרסום לאישור ברשומות18/02/1993תאריך פרסום: 18/02/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4087. עמוד: 1836. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהתנגדויות30/09/1992
החלטה בדיון באישור תכנית30/09/1992
פרסום להפקדה ברשומות02/01/1992תאריך פרסום: 02/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3960. עמוד: 1357. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים17/10/1991תאריך פרסום בעיתון: 17/10/1991.
החלטה בדיון בהפקדה05/08/1991
קבלת תכנית11/12/1990