שינוי בהנחיות בניה לאיזור תעשיה ג' נמל חופשי אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בהנחיות בניה לאיזור תעשיה ג' נמל חופשי אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בניה באיזור תעשיה ג' מגרשים 22-53

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
גוש: 40000 (בהסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40000חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/1991תאריך פרסום: 17/01/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3835. עמוד: 1110. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים25/12/1990תאריך פרסום בעיתון: 25/12/1990.
החלטה בדיון באישור תכנית13/08/1990
פרסום להפקדה ברשומות29/04/1990תאריך פרסום: 29/04/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3761. עמוד: 2525. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים08/04/1990תאריך פרסום בעיתון: 08/04/1990.
החלטה בדיון בהפקדה19/03/1990
קבלת תכנית20/07/1989