שינוי בהנחיות בניה למבנה ציבורי.

תוכנית 22/ 03/ 102/ 134

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה למבנה ציבורי.
מספר: 22/ 03/ 102/ 134
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הנחיות ומגבלות בניה לשטח לבניני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39572כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/07/1994תאריך פרסום: 28/07/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4235. עמוד: 4518. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים22/07/1994תאריך פרסום בעיתון: 22/07/1994.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/06/1994
החלטה בדיון באישור תכנית11/04/1994
פרסום להפקדה ברשומות06/01/1994תאריך פרסום: 06/01/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4181. עמוד: 1496. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים03/11/1993תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/10/1993
החלטה בדיון בהפקדה02/08/1993
קבלת תכנית28/02/1993