שינוי בהנחיות בניה לשטח מסחרי מגרש מס' 200

תוכנית 22/ 02/ 101/ 6/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בהנחיות בניה לשטח מסחרי מגרש מס' 200
מספר: 22/ 02/ 101/ 6/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בזכויות בניה במגרש מס' 200.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
מיקום המגרש בגבול הסטטוטורי בין מו"א עזתה לבין
מו"א נתיבות וצומת שני כבישים עורקיים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39583כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית09/01/1995
פרסום להפקדה ברשומות11/08/1994תאריך פרסום: 11/08/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4239. עמוד: 4668. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים21/07/1994תאריך פרסום בעיתון: 21/07/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/07/1994
החלטה בדיון בהפקדה06/06/1994
קבלת תכנית08/05/1994