שינוי בהנחיות בניה מגרש 264

תוכנית 21/ 03/ 102/ 72

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה מגרש 264
מספר: 21/ 03/ 102/ 72
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי באחוזי בניה.
שטח הבניה המותר יהיה בקומה אחת %40 ובשתי קומות
%60.
ב. תותר הקמת מבנה עזר בשטח עד 15 מ"ר בקו 0 צדדי
או אחורי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
ישוב: שדרות
מגרש 264

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1897חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/05/1992תאריך פרסום בעיתון: 14/05/1992. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/1992. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/1992. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות30/04/1992תאריך פרסום: 30/04/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3998. עמוד: 2968. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון באישור תכנית23/03/1992
פרסום להפקדה ברשומות12/12/1991תאריך פרסום: 12/12/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3954. עמוד: 1083. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים08/11/1991תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/10/1991
החלטה בדיון בהפקדה22/07/1991
קבלת תכנית22/11/1990