שינוי בהנחיות בניה מגרש 29

תוכנית 14/ 03/ 102/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה מגרש 29
מספר: 14/ 03/ 102/ 50
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין חזותי נקודתי בהתאם לתשריט מ- 5.0 מ'
ל- 4.1 מ' ו - 4.55 מ' בנקודות המצויינות בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38568חלק29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/11/1990תאריך פרסום: 06/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3812. עמוד: 421. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית15/10/1990
פרסום להפקדה בעיתונים12/07/1990תאריך פרסום בעיתון: 12/07/1990.
פרסום להפקדה ברשומות01/07/1990תאריך פרסום: 01/07/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3778. עמוד: 3208. שנה עברית: התשן .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/06/1990
החלטה בדיון בהפקדה07/05/1990
קבלת תכנית06/02/1990