שינוי בהנחיות בניה רח' ביאליק 16 (פינת אסף הרופא)

תוכנית 5/ 03/ 169/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה רח' ביאליק 16 (פינת אסף הרופא)
מספר: 5/ 03/ 169/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בניה ושינוי בקוי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
רחוב ביאליק 16 (פינת אסף הרופא).
גוש: 38070 חלקה: 52 ח"ח 93, 104

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38070חלק52, 93, 104
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/04/1999תאריך פרסום: 26/04/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4744. עמוד: 2931. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים18/03/1999תאריך פרסום בעיתון: 18/03/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית01/03/1999
פרסום להפקדה ברשומות21/12/1998תאריך פרסום: 21/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4714. עמוד: 1393. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים26/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 26/11/1998.
החלטה בדיון בהפקדה16/11/1998
קבלת תכנית17/06/1998