שינוי בהנחיות בניה - אזור תעשיה - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 104/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה - אזור תעשיה - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 104/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהנחיות בניה באזור תעשיה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39575כל הגוש
39576כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 104/ 1אזור תעשיה - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/02/1989תאריך פרסום בעיתון: 19/02/1989. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/1989. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/1989. עיתון: עיתון יומי.
פרסום לאישור ברשומות31/01/1989תאריך פרסום: 31/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3616. עמוד: 1302. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית14/11/1988
פרסום להפקדה ברשומות12/06/1988תאריך פרסום: 12/06/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3565. עמוד: 2116. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים29/05/1988תאריך פרסום בעיתון: 29/05/1988. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/1988. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/1988. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה23/11/1987
קבלת תכנית31/08/1987