שינוי בהנחיות בניה - בית קפה אזולאי משה

תוכנית 22/ 03/ 102/ 46/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה - בית קפה אזולאי משה
מספר: 22/ 03/ 102/ 46/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין בין יתרות 2, 3, 4, 5 מהצד הצפוני מ- 7 מ' ל- 2.6 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 90שינוי מאזור תעשיה לאזור מסחר - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/01/1990תאריך פרסום: 22/01/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3736. עמוד: 1619. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים14/01/1990תאריך פרסום בעיתון: 14/01/1990. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/1990. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/1989
פרסום להפקדה ברשומות17/07/1989תאריך פרסום: 17/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3681. עמוד: 3704. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים12/07/1989תאריך פרסום בעיתון: 12/07/1989. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/1989. עיתון: מעריב.
החלטה בדיון בהפקדה17/04/1989
קבלת תכנית31/08/1988