שינוי בהנחיות בניה - בלוק 1601 - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 106/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה - בלוק 1601 - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 106/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות קו בניין קדמי מ- 5 מ' ל- 3 מ' ולשנות אחוזי בניה מותרים לקומה
מ- % 35 ל- % 50.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 106/ 2חלק משכונה דרומית - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/01/1989תאריך פרסום: 21/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3616. עמוד: 1302. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים26/01/1989
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/1988
פרסום להפקדה ברשומות22/04/1988תאריך פרסום: 22/04/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3554. עמוד: 2017. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/1988תאריך פרסום בעיתון: 30/03/1988. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/1988. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/1988.
החלטה בדיון בהפקדה23/11/1987
קבלת תכנית25/05/1987