שינוי בהנחיות בניה - הגדלת אחוזי בניה מגרש 20

תוכנית 23/ 03/ 107/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה - הגדלת אחוזי בניה מגרש 20
מספר: 23/ 03/ 107/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בזכויות בניה למגרש 20 - הגדלת אחוזי
הבניה מ- %50 ל_- %97 למבנה הקיים.
מ- %40 ל- %50 לקומה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39558חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 107/ 1אזור תעשה - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2002
קבלת תכנית30/12/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002