שינוי בהנחיות בניה - הגדרת אחוזי בניה למבנה עזר (בנה ביתך ד') - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה - הגדרת אחוזי בניה למבנה עזר (בנה ביתך ד') - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת אחוזי בניה למבנה עזר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק13, 42, 45
38574חלק2-81
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102/ 4067 מגרשים - בנה ביתך ד' - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/05/1987תאריך פרסום: 11/05/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3449. עמוד: 1602. שנה עברית: התשמז .
פרסום לאישור בעיתונים20/02/1987
החלטה בדיון באישור תכנית22/12/1986
פרסום להפקדה ברשומות23/09/1986תאריך פרסום: 23/09/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3381. עמוד: 3117. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים05/08/1986תאריך פרסום בעיתון: 05/08/1986. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/1986. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/1986.
החלטה בדיון בהפקדה21/07/1986
קבלת תכנית01/07/1986