שינוי בהנחיות בניה - וילות רסקו שכונה צופית תחתית

תוכנית 2/ 03/ 120/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה - וילות רסקו שכונה צופית תחתית
מספר: 2/ 03/ 120/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קו בנין קדמי (דרומי) אפס לבנית מרפסת מקורה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
וילות רסקו בשכונה צופית תחתית.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40006כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/04/1991תאריך פרסום: 14/04/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3865. עמוד: 2088. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים11/04/1991תאריך פרסום בעיתון: 11/04/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית11/03/1991
פרסום להפקדה ברשומות16/11/1990תאריך פרסום: 16/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3816. עמוד: 562. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון בהפקדה22/10/1990
קבלת תכנית24/05/1990